پست های داغ

last video Posts

نکاتی از صدابرداری

نکاتی از صدابرداری

صداجو در جمع آوری نکات صدابرداری به این جمع آوری رسیده که یکی از مهمترین عوامل در تهیه فیلم های سینمایی، سریال ها، انیمیشن ها و ... صدابردار می باشد. صدابردار علاوه بر شناخت کیفیت هنری صدا،با نحوه استفاده از دستگاه ها و سیستم های صوتی آشنایی کامل دارد