نکاتی از صدابرداری

نکاتی از صدابرداری

نکات صدابرداری

صدابرداری


صداجو در جمع آوری نکات صدابرداری به این جمع آوری رسیده که یکی از مهمترین عوامل در تهیه فیلم های سینمایی، سریال ها، انیمیشن ها و ... صدابردار می باشد. صدابردار علاوه بر شناخت کیفیت هنری صدا،با نحوه استفاده از دستگاه ها و سیستم های صوتی آشنایی کامل دارد.

نظرات بازدیدکنندگان